HALDUSJUHT, OOTAME SIND MEIE MEESKONDA!

SA Vene Teater otsib HALDUSJUHTI, kelle ülesandeks on teatri omandis ja kasutuses oleva vara haldamise juhtimine ja korraldamine.

Peamised tööülesanded:
• teatrikompleksi igapäevast tehnilist funktsioneerimist, tehnosüsteemide korrasolekut, remonti, ehitust ja hooldust puudutavate tegevuste jälgimine, planeerimine, organiseerimine ja koordineerimine;
• hanke- ja muude halduslepingute täitmise jälgimine;
• teatri tegevustega seonduva vara, ruumide ja seadmete nõuetekohasuse ning ohutuse tagamine ja kontroll, sh sihtasutuse omandis ja kasutuses olevate objektidega seonduvate avariide ja rikete kõrvaldamine ning vajadusel operatiivse likvideerimise korraldamine;
• SA Vene Teater omandis ja kasutuses oleva inventari, sõidukite, seadmete ja kommunikatsioonivõrkude haldamine;
• SA Vene Teater tegevustega seonduva territooriumi ja ruumide sissepääsu- ning valvesüsteemide hoolduse ja toimimise korraldamine;
• SA Vene Teater töötajate ja võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute juhendamine turvariske, avariisid ja rikkeid puudutavates küsimustes;
• tuleohutusnõuetele vastavate tingimuste loomise ja täitmise, nõutavate kaitsevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu eest vastutamine;
• oma vastutusala vara, kinnisvara ja haldusega seotud dokumentatsiooni korrashoidmine;
• oma vastutusvaldkonna finantside planeerimine ja kulude juhtimine.

Eeldused kandidaadile:
• haldusjuhtimise tundmine ning vastav haridus või väljaõpe;
• ehitusalased teadmised, kogemused ja oskused;
• infotehnoloogia kasutamise oskus;
• kohusetundlikkus, kiirus, täpsus ja nõudlikkus;
• hea läbirääkimis-, koordineerimis- ja probleemide lahendamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus, heal tasemel vene keele oskus;
• pädevus dokumendihalduses;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tulevad:
• kultuuri- ja teatrivaldkonna tundmine;
• teadmised riigihangete läbiviimisest.

Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• tööd sõbralikus ja ühtehoidvas kollektiivis;
• meeldivat töökeskkonda nüüdisaegses teatrikompleksis Tallinna kesklinnas;
• enesetäiendus- ja sportimisvõimalusi ning kultuurisündmustest osasaamist;
• erialast arenguvõimalust.

Kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 29. detsembriks 2023 e-posti aadressile zanna.paulus@veneteater.ee märgusõnaga „Haldusjuht“.
Tööle asumise aeg jaanuar 2024.