SA Vene Teater kuulutab välja konkursi teatrijuhi ametikohale

Teatrijuht tagab teatri põhikirjaliste eesmärkide täitmise ning vastutab igapäevase töökorralduse ja pikaajalise arengu ning teatri rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 

Teatrijuht vastutab teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse planeerimine ja rakendamine tagamaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.

 

Nõuded kandidaadile:

teadmised eesti kultuuriloost sh teatriloost; 

hea eesti ja vene keele ning ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui kirjas;

hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

analüüsi- ja algatusvõime; 

koostööle orienteeritus

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

kõrghariduse olemasolu;

asutuse või ettevõtte edukas iseseisva juhtimise kogemus;

majandusalased üldteadmised;

stressitaluvus ja oskus kriise reguleerida

 

Omalt poolt pakume:

võimalust panustada eesti kultuuriruumi mitmekesistamisse;

eneseteostust ja väljakutseid pakkuvat tööd loomingulises keskkonnas;

kultuurimaastikul konkurentsvõimelist palka

 

Kandideerijal palume esitada:

avaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab konkursi nõuetele;

elulookirjeldus (CV);

haridust tõendava dokumendi koopia;

kirjatöö, milles on vastatud küsimusele, milline on Vene Teatri roll tänases Eesti ühiskonnas ja milline on kandidaadi varasem kokkupuude teatriga ning mis motiveerib kandidaati asuma juhtima SA Vene Teater

 

Kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 1. detsembriks 2023 e-posti aadressile jass.juuremaa@tallinnlv.ee märgusõnaga „Teatrijuht“.

Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kuni viieks aastaks.

Tööle asumise aeg veebruar 2024.