Sihtasutus Vene Teater kuulutab välja konkursi turundusjuhi ametikohale

 

Turundusjuht korraldab ja suunab teatri turundust ja kommunikatsiooni.

Tööülesanded nõuavad loomingulisust, suurt algatusvõimet ning vahel ka ebatraditsioonilist lähenemist publiku tähelepanu köitmisel.

Turundusjuhi üheks olulisemaks tegevussuunaks on uutele lavastustele eeltutvustuste loomine ja kampaaniate korraldamine esietendusele eelneval perioodil, samuti jooksvast
repertuaarist teavitamine moel, mis tagab stabiilse müügi.

Turundusjuht saab otsustavalt kaasa rääkida teatri avaliku kuvandi kujundamisel ning teatri meediasuhtluse hoidmisel ja arendamisel. Turundusjuht vastutab teatri turundusstrateegia loomise ning elluviimise eest.


Oleks hea, kui kandidaat:
- omab kõrgharidust vähemalt magistri tasemel;
- on varasemalt kokku puutunud turundusega;
- oskab kasutada kaasaegsele turundusele omaseid tööriistu nagu Google Analytics, Photoshop, Canva, Wordpress jne;
- on sotsiaalmeediaga sina peal ja on kokku puutunud Facebooki, Instagrami, Youtube`i sisuloome ja haldamisega;
- on hea suhtleja;
- valdab eesti ja vene keelt nii kõnes kui ka kirjas.

Kandideerimiseks palun saada oma CV koos lühikese motivatsioonikirjaga hiljemalt 31. oktoobriks aadressile zanna.paulus@veneteater.ee