Vene Teatri kaks aastat süüdistuste all. „Sõda lõhkus kõik, mis lõimumises saavutati. Aga mul ei ole teist kodumaad“

Vene Teater on olnud juba mõnda aega üldsuse teravdatud tähelepanu all. Teatrit on süüdistatud Kremli-meelsuses ja ükskõiksuses sõja suhtes. Kuidas näevad aga selle maja töötajad olukorda?

Sel kevadel kerkis teravamalt õhku küsimus, mis oli vormuma hakanud juba kaks aastat tagasi täiemahulise sõja alates – mis roll on Vene Teatril Eesti ühiskonnas? Kui paljud olid pidanud teatrit Vene teatrikultuuri satelliidiks – asutuseks, mis impordib vene kultuuri eestivenelastele –, siis oli selge, et sellisele asutusele pole Eestis enam kohta. Sõja algusest saadik on teater saanud avalikkuses nahutada mitmel puhul – nii 2022. aasta märtsi teatripäeva korraldamise eest, sest teater ei võtnud paljude arvates piisavalt selget sõjavastast seisukohta, kui ka näitleja Viktor Marviniga töölepingu lõpetamise eest, sest jäi segaseks, miks tööleping lõpetati, ning kahtlustati poliitilisi põhjuseid. Teatri juhtkond, nõukogu ja kultuuriministeerium on arutanud ka teatri nimevahetust.Kuula